Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В» Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» Special Design Bureau «Vector-V»

є національним виробником боєприпасів калібром 30 мм та 40 мм для під ствольних та автоматичних гранатометів як вітчизняних стандартів так і стандартів НАТО. СКБ розробляє та виготовляє високоякісні гранатометні постріли та підривники, зокрема: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х56, V40х53 та підривник ВМГ-МВ. является украинским производителем боеприпасов калибром 30 мм и 40 мм для подствольных и автоматических гранатометов как отечественных стандартов, так и стандартов НАТО. СКБ изготовляет высококачественные гранатометные выстрелы и взрыватели, а именно: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х56, V40х53 и взрыватель ВМГ-МВ. is Ukrainian designer and manufacturer of 30 mm and 40 mm caliber rounds for underbarrel and automatic grenade launchers of both national and NATO standards. Special design bureau «Vector-V» produces high quality ammunition and fuses, such as: VOG-17V, VOG-40V, V40х56, V40х53, and VMG-MV fuse.

Зв'язатися Связаться Contact us

Інформація про компанію Информация о компании Information about the company

є виробником боєприпасів калібром 30 мм та 40 мм для під ствольних та автоматичних гранатометів як вітчизняних стандартів так і стандартів НАТО. СКБ розробляє та виготовляє високоякісні гранатометні постріли та підривники, зокрема: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х56, V40х53 та підривник ВМГ-МВ.

Діяльність СКБ «Вектор-В» орієнтована на безумовну якість.

Метою компанії є встановлення довгострокових відносин і партнерства на основі міцної довіри, заснованої на високій якості нашого товару, який відповідає найвищим вимогам як України так і стандартів НАТО.

«Вектор-В» на сьогоднішній день має можливість здійснювати проектування, розробку, виготовлення і збірку боєприпасів.

Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» является производителем боеприпасов калибром 30 мм и 40 мм для подствольных и автоматических гранатометов как отечественных стандартов, так и стандартов НАТО. СКБ изготовляет высококачественные гранатометные выстрелы и взрыватели, а именно: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х56, V40х53 и взрыватель ВМГ-МВ.

Деятельность СКБ «Вектор-В» ориентирована на безусловное качество. Целью компании является установление долгосрочных отношений и партнерства на основе прочного доверия, основаного на высоком качестве нашого товара, который соответствует высочайшим требованиям и стандартам как Украины так и НАТО.

«Вектор-В» на сегодняшний день располагает возможностью осуществлять проектирование, разработку, изготовление и сборку боеприпасов.

Special Design Bureau "Vector-V" is Ukrainian designer and manufacturer of 30 mm and 40 mm caliber rounds for underbarrel and automatic grenade launchers of both national and NATO standards. Special design bureau «Vector-V» produces high quality ammunition and fuses, such as: VOG-17V, VOG-40V, V40х56, V40х53, and VMG-MV fuse.

SDB «Vector-V» is focused on producing highest quality ammunition.

Goals of our company are: establishing long-term commitments and partnership, based on mutual trust by producing quality goods which meet highest NATO and Ukrainian standards.

Продукція Продукция Products

Гранатометний постріл ВОГ-17В Гранатометный выстрел ВОГ-17В VOG-17V projectile for 30 mm automatic grenade launcher

Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики Main Specifications

Калібр, мм
30x29
Тип зброї
автоматичний гранатомет типу АГС-17
Початкова швидкість пострілу, м/с
185 ± 3
Вага пострілу, г
350
Вага гранати, г
280
Довжина пострілу, мм
132 max
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 або аналог
Тип метального заряду
НБПЛ-14-10 або аналог
Вага вибухової речовини, г
36
Максимальна дальність стрільби, м
1700
Капсуль-запалювач
KVM-3 або аналог
Тип підривника
VMG-MV
Дистанція взведення підривника, м
10-50
Час самоліквідації, с
17-35
Матеріал гільзи
Сталь
Радіус суцільного ураження, м
не менше 5
Температура експлуатації
від -40°C до +50°C
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
30x29
Тип оружия
автоматический гранатомет типа АГС-17
Начальная скорость выстрела, м/с
185 ± 3
Вес выстрела, г
350
Вес гранаты, г
280
Длина выстрела, мм
132 max
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 или аналог
Тип метательного заряда
НБПЛ-14-10 или аналог
Вес взрывчатого вещества, г
36
Максимальная дальность стрельбы, м
1700
Капсюль-воспламенитель
KVM-3 или аналог
Тип взрывателя
VMG-MV
Дистанция взведения взрывателя, м
10-50
Время самоликвидации, с
17-35
Материал гильзы
Сталь
Радиус сплошного поражения, м
не менее 5
Температура эксплуатации
от -40°C до +50°C
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
30x29
Type of weapon
AGS-17
Muzzle velocity, m/sec
185 ± 3
Weight of a round, g
350
Grenade weight, g
280
Length of a round, mm
132 max
Type of explosive
OKFOL 3,5/A-IX-1 or analogue
Type of propelling charge
NBPL-14-10 or analogue
Weight of the explosive, g
36
Maximum firing range, m
1700
Primer type
KVM-3 or analogue
Fuse type
VMG-MV
Arming distance, m
10-50
Time of self-destruction, sec
17-35
Cartridge material
Steel
Radius of guaranteed defeat, m
not less than 5
Operating temperatures
from -40°C to +50°C
Explosion hazard class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 60 гранат в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 120 гранат всього
Розміри дерев’яного ящика, мм
520х420х345
Вага, кг (дерев’яного ящика)
Нетто: 44 Брутто: 73
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 8 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 60 гранат в каждом) размещены в деревянном ящике, 120 гранат всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х420х345
Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 44 Брутто: 73
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 8 лет
Packing
2 metal boxes (60 grenades each) are placed in a wooden box, 120 grenades in total
Sizes of a wooden box, mm
520х420х345
Weight, kg (wooden box)
Net: 44 Gross: 73
Warranty period of storage (in standard packaging in a warehouse)
at least 8 years

Гранатометний постріл ВОГ-40В Гранатометный выстрел ВОГ-40В VOG-40V projectile for 40 mm underbarrel grenade launcher

Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики Main Specifications

Калібр, мм
40
Тип зброї
ГП-25, ГП-30, ГП-34, ГП-25У
Початкова швидкість пострілу, м/с
76±4
Вага пострілу, г
250
Довжина пострілу, мм
105 max
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 або аналог
Вага вибухової речовини, г
56
Максимальна дальність стрільби, м
400
Капсуль-запалювач
KVM-3 або аналог
Тип підривника
VMG-MV
Дистанція взведення підривника, м
10-50
Час самоліквідації, с
17-35
Радіус суцільного ураження, м
не менше 6
Температура експлуатації
від -40°C до +50°C
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40
Тип оружия
ГП-25, ГП-30, ГП-34, ГП-25У
Начальная скорость выстрела, м/с
76±4
Вес выстрела, г
250
Длина выстрела, мм
105 max
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 или аналог
Вес взрывчатого вещества, г
56
Максимальная дальность стрельбы, м
400
Капсюль-воспламенитель
KVM-3 или аналог
Тип взрывателя
VMG-MV
Дистанция взведения взрывателя, м
10-50
Время самоликвидации, с
17-35
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура эксплуатации
от -40°C до +50°C
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40
Type of weapon
GP-25, GP-30, GP-34, GP-25V
Muzzle velocity, m/sec
76 ± 4
Weight of a round, g
250
Length of a round, mm
105 max
Type of explosive
OKFOL 3,5/A-IX-1 or analogue
Weight of explosive charge, g
56
Maximum effective range, m
400
Primer type
KVM-3 or analogue
Fuse type
VMG-MV
Arming distance, m
10-50
Time of self-destruction, sec
17-35
Radius of guaranteed defeat
not less than 6 m
Operating temperatures
from -40°C to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 40 гранат в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 80 гранат всього
Розміри дерев’яного ящика, мм
520х420х345
Вага, кг (дерев’яного ящика)
Нетто: 22 Брутто: 54
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 8 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 40 гранат в каждом) размещены в деревянном ящике, 80 гранат всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х420х345
Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 22 Брутто: 54
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 8 лет
Packing
2 metal boxes (40 grenades in each box) are placed in a wooden box, 80 grenades in total
Sizes of a wooden box, mm
520х420х345
Weight, kg (wooden box)
Net: 22 Gross: 54
Warranty period of storage (in standard packaging in a warehouse)
at least 8 years

Постріл V40х46 осколково-фугасний для підствольного гранатомета Выстрел V40х46 осколочно-фугасный для подствольного гранатомета V40x46 high-explosive round for underbarrel grenade launcher

Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики Main Specifications

Калібр, мм
40x46
Тип пострілу
низькошвидкісний осколково-фугасний
Початкова швидкість пострілу, м/с
76 ± 4
Вага пострілу, г
300 max
Вага гранати, г
250
Довжина пострілу, мм
105 max
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 або аналог
Тип метального заряду
LOVEX-D20 або аналог
Вага вибухової речовини, г
50
Максимальна дальність стрільби, м
400
Капсуль-запалювач
KVM-3 або аналог
Тип підривника
VMG-MV
Дистанція взведення підривника, м
10-50
Час самоліквідації, с
17-35
Матеріал гільзи
Алюміній
Радіус суцільного ураження, м
не менше 6
Температура експлуатації
від -40°C до +50°C
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40x46
Тип выстрела
низкоскоростной осколочно-фугасный
Начальная скорость, м/с
76 ± 4
Вес выстрела, г
300 max
Вес гранаты, г
250
Длинна выстрела, мм
105 max
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 или аналог
Марка пороха
LOVEX-D20 или аналог
Вес взрывчатого вещества , г
50
Максимальная дальность стрельбы, м
400
Капсюль-воспламенитель
KVM-3 или аналог
Тип взрывателя
VMG-MV
Дистанция взведения взрывателя, м
10-50
Время самоликвидации, с
17-35
Материал гильзы
Алюминий
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура эксплуатации
от -40°C до +50°C
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40х46
Type of shot
low speed RP (HE)
Shot weight, g
250 max.
Grenade weight
192
Grenade Length,mm
105
Gunpowder brand
LOVEX-D20
Explosive type
А-IХ-1
Explosive charge weight g
55
Primer capsule
KVM-3
Fuse
VMG-MV
Arming Distance, m
from13 to 40
Self-destruction time, s
17-27
Sleeve material
Aluminum
Muzzle Velocity m/s
76
Maximum effective range, mm
400
Radius of Defeat m
not less than 6 m
Operating temperature range
-50 to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 32 гранати в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 64 гранати всього
Розміри дерев’яного ящика, мм
520х420х345
Вага, кг (дерев’яного ящика)
50
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 8 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 32 гранаты в каждом) размещены в деревянном ящике, 64 гранаты всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х420х345
Вес, кг (деревянного ящика)
50
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 8 лет
Packing
2 steel boxes (32 rounds covered in tape in each) in a wooden box, 64 rounds in total
Sizes of a wooden box, mm
520x420x345
Gross weight of the wooden box, kg
50

Постріл V40x53 осколково-фугасний для автоматичного гранатомета Выстрел V40х53 осколочно-фугасный для автоматического гранатомета V40x53 high velocity high-explosive round for automatic grenade launcher

Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики Main Specifications

Калібр, мм
40x53
Тип пострілу
високошвидкісний осколково-фугасний
Початкова швидкість пострілу, м/с
242 ± 6
Вага пострілу, г
400 max
Вага гранати, г
250
Довжина пострілу, мм
112 max
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 або аналог
Тип метального заряду
ССНф 30/3,69 або аналог
Вага вибухової речовини, г
50
Максимальна дальність стрільби, м
2200
Капсуль-запалювач
FED-215 або аналог
Тип підривника
VMG-MV
Дистанція взведення підривника, м
10-50
Час самоліквідації, с
17-35
Матеріал гільзи
Алюміній
Тип з’єднувального елемента
М16А2
Радіус суцільного ураження, м
не менше 6
Температура експлуатації
від -40°C до +50°C
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40x53
Тип выстрела
высокоскоростной осколочно-фугасный
Начальная скорость, м/с
242 ± 6
Вес выстрела, г
400 max
Вес гранаты, г
250
Длина выстрела, мм
112 max
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1 или аналог
Марка пороха
ССНф 30/3,69 или аналог
Вес взрывчатого вещества, г
50
Максимальная дальность стрельбы, м
2200
Капсюль-воспламенитель
FED-215 или аналог
Тип взрывателя
VMG-MV
Дистанция взведения взрывателя, м
10-50
Время самоликвидации, с
17-35
Материал гильзы
Алюминий
Тип соединительного элемента
М16А2
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура эксплуатации
от -40°C до +50°C
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40х53
Type of round
high-velocity HE
Muzzle Velocity, m/sec
242 ± 6
Weight of a round, g
400 max
Grenade weight, g
250
Grenade length, mm
112 max
Type of propelling charge
SSNf 30/3,69 or analogue
Type of explosive
OKFOL 3,5/A-IX-1 or analogue
Weight of the explosive, g
50
Maximum effective range, m
2200
Primer type
FED-215 or analogue
Fuse type
VMG-MV
Arming distance, m
10-50
Time of self-destruction, sec
17-35
Cartridge material
Aluminum
Link type
М16А2
Radius of guaranteed defeat, m
not less than 6 m
Operating temperatures
from -40°C to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 32 гранати в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 64 гранати всього
Розміри дерев’яного ящика, мм
520х420х345
Вага, кг (дерев’яного ящика)
52
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 8 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 32 гранаты в каждом) размещены в деревянном ящике, 64 гранаты всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х420х345
Вес, кг (деревянного ящика)
52
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 8 лет
Packing
2 steel boxes (32 rounds covered in tape in each) in a wooden box, 64 rounds in total
Sizes of a wooden box, mm
520x420x345
Gross weight of the wooden box, kg
52

Залишити заявку Оставить заявку Submit your application

+38 044 334-43-74

Вартість дзвінка відповідно до тарифів вашого оператора Стоимость звонка в соответствии с тарифами вашего оператора Calls on this number are subject to charge in accordance with you phone operator pricing plan

Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В»
04119, м.Київ, Шевченківський район,
вул. Зоологічна, будинок 4А, офіс 139
Специальное конструкторское бюро «Вектор-В»
04119, г.Киев, Шевченковский район,
ул. Зоологическая, дом 4А, офис 139
Special Design Bureau «Vector-V»
04119, Kiev, Shevchenkovsky district,
st. Zoological, house 4A, office 139