Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В» Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» Special Design Bureau «Vector-V»

є виробником боєприпасів 30,40 мм для гранатометів. СКБ супроводжує технічне, конструкторське виготовлення підривників для різних типів боєприпасів та інших видів гранатометних пострілів: ВОГ-17МВ, ВОГ-25МВ, 40х53МВ, 40х46МВ. является производителем боеприпасов 30,40 мм для гранатометов. СКБ сопровождает техническое, конструкторское изготовления подрывников для различных типов боеприпасов и других видов гранатометным выстрелов: ВОГ-17МВ, ВОГ-25МВ, 40х53МВ, 40х46МВ. is a manufacturer of rounds 30,40mm for grenade launchers. We are engaged in the design and development of ammunition. Our bureau accompany technical and design manufacturing of fuzes for different types of rounds for grande launchers such as: VOG-17MV, VOG-25MV, HV40х53MV, LV40х46MV.

Зв'язатися Связаться Contact us

8.10.2019 розпочалась виставка «Зброя та Безпека» (Arms and Security).

Ми презентуємо VOG-17MV, VOG-25MV, 40x46MV, 40x53MV та підривник VMG-MV (розроблений Спеціальним конструкторським бюро «Вектор-В»).

8.10.2019 началась выставка «Оружие и Безопасность» (Arms and Security).

Мы представляем VOG-17MV, VOG-25MV, 40x46MV, 40x53MV и подрывник VMG-MV (разработан Специальным конструкторским бюро «Вектор-В»).

On October 8, 2019 the Arms and Security exhibition begаn.

We present the VOG-17MV, VOG-25MV, 40x46MV, 40x53MV and the VMG-MV blast (developed by the Special Design Bureau «Vector-B»).

Інформація про компанію Информация о компании Information about the company

Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В» є виробником боєприпасів 30,40 мм для гранатометів. СКБ супроводжує технічне, конструкторське виготовлення підривників для різних типів боєприпасів та інших видів гранатометних пострілів: ВОГ-17МВ, ВОГ-25мВ, 40х53МВ, 40х46МВ.

Діяльність СКБ «Вектор-В» орієнтована на безумовну якість. Метою компанії є встановлення довгострокових відносин і партнерства на основі міцної довіри, відповідає високим критеріям і стандартам.

«Вектор-В» на сьогоднішній день має можливість здійснювати проектування, розробку, виготовлення і збірку боєприпасів.

Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» является производителем боеприпасов 30,40 мм для гранатометов. СКБ сопровождает техническое, конструкторское изготовления подрывников для различных типов боеприпасов и других видов гранатометных выстрелов: ВОГ-17МВ, ВОГ-25мВ, 40х53МВ, 40х46МВ.

Деятельность СКБ «Вектор-В» ориентирована на безусловную качество. Целью компании является установление долгосрочных отношений и партнерства на основе прочного доверия, соответствует высоким критериям и стандартам.

«Вектор-В» на сегодняшний день располагает возможностью осуществлять проектирование, разработку, изготовление и сборку боеприпасов.

Special Design Bureau "Vector-V" is a manufacturer of rounds 30,40mm for grenade launchers. We are engaged in the design and development of ammunition. Our bureau accompany technical and design manufacturing of fuzes for different types of rounds for grande launchers such as: VOG-17MV, VOG-25MV, HV40х53MV, LV40х46MV.

SDB «Vector-V» is focused on quality. Main focal point for our company is establishing of long term relation and partnership based on strong confidence meeting high standards.

«Vector-V» today has the ability to carry out the design, development, manufacture and assembly of ammunition.

Продукція Продукция Products

Гранатометний постріл ВОГ-17МВ Гранатометный выстрел ВОГ-17МВ VOG-17MV grenade launcher


Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики The performance characteristics

Калібр, мм
30х29
Тип зброї автоматичний гранатомет типу
АГС-17
Початкова швидкість пострілу, м/с
185±3
Вага пострілу, г
350
Вага гранати, г
280
Довжина пострілу, мм
132 мах
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1
Тип метального заряду
НБПЛ-14-10
Вага вибухової речовини, г
35
Максимальна дальність стрільби, м
1700
Капсуль-запалювач
КВМ-3
Тип підривника
ВМГ-МВ
Дистанція взведення підривника, м
13-40
Час самоліквідації, с
17-35
Радіус суцільного ураження, м
не менше 5
Температура експлуатації
від -50 до +50 ºС
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
30х29
Тип оружия автоматический гранатомет типа
АГС-17
Начальная скорость выстрела, м/с
185 ± 3
Вес выстрела, г
350
Вес гранаты, г
280
Длина выстрела, мм
132 мах
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5 / А-IХ-1
Тип метательного заряда
НБПЛ-14-10
Вес взрывчатого вещества, г
35
Максимальная дальность стрельбы, м
1700
Капсюль-воспламенитель
КВМ-3
Тип взрывателя
ВМГ-МВ
Дистанция взведения взрывателя, м
13-40
Время самоликвидации, с
17-35
Радиус сплошного поражения, м
не менее 5
Температура эксплуатации
от -50 до +50
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
30x29
Type of weapon automatic grenade launcher type
AGS-17
Muzzle velocity, m/s
185 ± 3
Shot weight, g
350
Weight grenade, g
280
Shot length, mm
132 max
Type of explosive
A-IX-1
Type of propelling charge
NBPL-14-10
The weight of the explosive, g
35
Maximum firing range, m
1700
Igniter capsule
KVM-3
Type of fuse
VMG-MV
Fuse cocking distance, m
13-40
Self-liquidation time, from
17-35
Radius of continuous defeat, m
not less than 5
Operating temperature
from -50 to +50
Explosion hazard class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 60 гранат в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 120 гранат всього
Розміри дерев'яного ящика, мм
520х425х340
Вага, кг (дерев’яного ящика)
Нетто: 42 Брутто: 70
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 10 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 60 гранат в каждом) размещены в деревянном ящике, 120 гранат всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х425х340
Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 42 Брутто: 70
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 10 лет
Packing
2 metal boxes (60 grenades each) are placed in a wooden box, 120 grenades in total
Sizes of a wooden box mm
520х425х340
Weight, kg (wooden box)
Net: 42 Gross: 70
Warranty period of storage (in standard packaging in a warehouse)
at least 10 years

Гранатометний постріл ВОГ-25МВ Гранатометный выстрел ВОГ-25МВ VOG-25MV grenade launcher


Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики The performance characteristics

Калібр, мм
40
Тип зброї
ГП-25, ГП-30, ГП-34, ГП-25У
Початкова швидкість пострілу, м/с
76±4
Вага пострілу, г
285
Вага вибухової речовини, г
55
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ 3,5/А-ІХ-1
Довжина пострілу, мм
108
Максимальна дальність стрільби, м
400
Дистанція взведення підривника, м
13-40
Час самоліквідації, с
17-22
Радіус суцільного ураження, м
не менше 6
Температура експлуатації
від -50 до +50 ºС
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40
Тип оружия
ГП-25, ГП-30, ГП-34, ГП-25В
Начальная скорость выстрела, м
/ с 76 ± 4
Вес выстрела, г
285
Вес взрывчатого вещества, г
55
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ 3,5
Длина выстрела, мм
108
Максимальная дальность стрельбы, м
400
Дистанция взведения взрывателя, м
13-40
Время самоликвидации, с
17-22
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура эксплуатации
от -50 до +50
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40
Type of weapon
GP-25, GP-30, GP-34, GP-25V
Shot Speed, m/s
76 ± 4
Grenade weight, g
285
Explosive charge weight, g
55
Explosive type
А-IХ-1
Grenade Length, mm
108
Maximum effective range, m
400
Self-destruction time, s
17-22
Radius of Defeat, m
not less than 6 m
Operating temperature range
-50 to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
2 металевих ящика (по 40 гранат в кожному) розміщені в дерев’яному ящику, 80 гранат всього
Розміри дерев'яного ящика, мм
520х425х340
Вага, кг (дерев’яного ящика)
Нетто: 22,8 Брутто: 50
Гарантійний термін зберігання (в штатній укупорці в складському приміщенні)
не менше 10 років
Упаковка
2 металлических ящика (по 40 гранат в каждом) размещены в деревянном ящике, 80 гранат всего
Размеры деревянного ящика, мм
520х425х340
Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 22,8 Брутто 50
Гарантийный срок хранения (в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 10 лет
Packing
2 metal boxes (40 grenades each) are placed in a wooden box, 80 grenades in total
Sizes of a wooden box mm
520х425х340
Weight, kg (wooden box)
Net: 22,8 Gross: 50
Warranty period of storage (in standard packaging in a warehouse)
at least 10 years

Постріл 40х46 осколково-фугасний для підствольного гранатомета Выстрел 40х46 осколочно-фугасный для подствольного гранатомета 40x46 high-explosive fragmentation round for a grenade launcher


Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики The performance characteristics

Калібр
40х46
Тип пострілу
низкоскоростна ОФ(НЕ)
Вага пострілу, г
250 макс.
Вага гранати
192
Довжина пострілу, мм
105
Марка пороху
LOVEX-D20
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ-3,5
Вага вибухового заряду г
55
Капсуль-запальник
КВМ-3
Тип підривника
ВМГ-МВ
Дистанція зведення підривника, м
от 13 до 40
Час самоліквідації, с
17-27
Матеріал гільзи
Алюміній
Початкова швидкість м/с
76
Максимальна дальність стрільби, м
400
Радіус суцільного ураження, м
не менее 6
Діапазон робочих температур
від-50 до +50 °C
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40х46
Тип выстрела
низкоскоростная ОФ (HE)
Вес выстрела, г
250 макс.
Вес гранаты, г
192
Длинна выстрела, мм
105
Марка пороха
LOVEX-D20
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ-3,5
Вес взрывчатого вещества, г
55
Капсюль-воспламенитель
КВМ-3
Тип взрывателя
ВМГ-МВ
Дистанция взведения взрывателя, м
от 13 до 40
Время самоликвидации, с
17-27
Материал гильзы
Алюминий
Начальная скорость, м/с
76
Максимальная дальность стрельбы, м
400
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура окружающей среды, ºС
от - 50 до + 50°C
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40х46
Type of shot
low speed RP (HE)
Shot weight, g
250 max.
Grenade weight
192
Grenade Length,mm
105
Gunpowder brand
LOVEX-D20
Explosive type
А-IХ-1
Explosive charge weight g
55
Primer capsule
KVM-3
Fuse
VMG-MV
Arming Distance, m
from13 to 40
Self-destruction time, s
17-27
Sleeve material
Aluminum
Muzzle Velocity m/s
76
Maximum effective range, mm
400
Radius of Defeat m
not less than 6 m
Operating temperature range
-50 to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
40 пострілів в одному сталевому цинку, 3 сталевих цинку в дерев'яному ящику (120 пострілів сумарно)
Розміри дерев'яного ящика, мм
875x398x206
Вага брутто дерев'яного ящика, кг
47
Обсяг дерев'яного ящика, м3
0,072
Упаковка
40 выстрелов в одном стальном цинке, 3 стальных цинка в деревянном ящике (120 выстрелов суммарно)
Размеры деревянного ящика, мм
875x398x206
Вес брутто деревянного ящика, кг
47
Объём деревянного ящика, м3
0,072
Packing
40 shots in one steel zinc, 3 steel zinc in a wooden box (120 shots in total)
Sizes of a wooden box mm
875x398x206
Gross weight of the wooden box, kg
47
Wooden box capacity m3
0,072

Постріл 40х53 осколково-фугасний для автоматичного гранатомета Выстрел 40х53 осколочно-фугасный для автоматического гранатомета 40x53 high-explosive fragmentation round for a grenade launcher


Тактико-технічні характеристики Тактико-технические характеристики The performance characteristics

Калібр, мм
40х53
Тип пострілу
низкоскоростна ОФ(НЕ)
Вага пострілу, г
350 макс.
Довжина пострілу, мм
250
Довжина пострілу, мм
112
Марка пороху
ССНф 30/3,69
Тип вибухової речовини
ОКФОЛ-3,5
Вага вибухового заряду г
64
Тип підривника
ВМГ-МВ
Капсуль-запальник
FED-215
Дистанція зведення підривника, м
від 13 до 40
Час самоліквідації, с
17-27
Матеріал гільзи
алюміній
Тип з'єднувального елемента
М16А2
Початкова швидкість м/с
242
Максимальна дальність стрільби,м
2200
Радіус суцільного ураження, м
не менше 6
Діапазон робочих температур
от - 50 до + 50
Клас вибухонебезпечності
1.1E; UN 0006
Калибр, мм
40х53
Тип выстрела
высокоскоростная ОФ (HE)
Вес выстрела, г
350 макс.
Вес гранаты, г
250
Длинна выстрела, мм
112
Марка пороха
ССНф 30/3,69
Тип взрывчатого вещества
ОКФОЛ-3,5
Вес взрывчатого вещества, г
64
Тип взрывателя
ВМГ-МВ
капсюль-воспламенитель
FED-215
Дистанция взведения взрывателя, м
от 13 до 40
Время самоликвидации, с
17-27
Материал гильзы
алюминий
Тип соединительного элемента
М16А2
Начальная скорость, м/с
242
Максимальная дальность стрельбы, м
2200
Радиус сплошного поражения, м
не менее 6
Температура окружающей среды, ºС
от - 50 до + 50
Класс взрывоопасности
1.1E; UN 0006
Caliber, mm
40х53
Type of shot
high-speed OF(HE))
Shot weight, g
350 max.
Grenade weight
250
Grenade Length, mm
112
Gunpowder brand
ССНф 30/3,69
Explosive type
А-IХ-1
Explosive charge weight g
64
Primer capsule
FED-215
Fuse
VMG-MV
Arming Distance, m
from13 to 40
Self-destruction time, s
17-27
Sleeve material
Aluminum
Muzzle Velocity, m/s
242
Maximum effective range, m
2200
Radius of Defeat, m
not less than 6 m
Operating temperature range
-50 to +50°C
Explosion class
1.1E; UN 0006
Упаковка
32 пострілу (в стрічці) в сталевому ящику, 2 сталевих ящика в дерев'яному ящику
Розміри дерев'яного ящика, мм
520x400x340
Вага брутто дерев'яного ящика, кг
50,5
Обсяг дерев'яного ящика, м3
0,07
Упаковка
32 выстрела (в ленте) в стальном ящике, 2 стальных ящика в деревянном ящике
Размеры деревянного ящика, мм
520x400x340
Вес брутто деревянного ящика, кг
50,5
Объём деревянного ящика, м3
0,07
Packing
32 shots (in tape) in a steel box, 2 steel boxes in a wooden box
Sizes of a wooden box mm
520x400x340
Gross weight of the wooden box, kg
50,5
Wooden box capacity, m3
0,07

Залишити заявку Оставить заявку Submit your application

+38 044 334-43-74

Вартість дзвінка відповідно до тарифів вашого оператора Стоимость звонка в соответствии с тарифами вашего оператора Calls on this number are subject to charge in accordance with you phone operator pricing plan

Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В»
04119, м.Київ, Шевченківський район,
вул. Зоологічна, будинок 4А, офіс 139
Специальное конструкторское бюро «Вектор-В»
04119, г.Киев, Шевченковский район,
ул. Зоологическая, дом 4А, офис 139
Special Design Bureau «Vector-V»
04119, Kiev, Shevchenkovsky district,
st. Zoological, house 4A, office 139